Regulamin wypoczynku w Pogodzie

1. Wstępną rezerwację domku letniskowego mogą Państwo dokonać drogą telefoniczną pod numerem 508 815 999 lub mailowo biuro.pogoda@gmail.com.

2. Osoba rezerwująca powinna wpłacić zaliczkę w wysokości 50% całości usług w ciągu 3 dni od potwierdzenia /wstępnej rezerwacji.

3. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z potwierdzeniem przyjazdu, natomiast jej brak wiąże się z jej rezygnacją

4. W przypadku rezygnacji nie przysługuje zwrot zaliczki, natomiast istnieje możliwość zmiany terminu ( w przypadku wolnego terminu)

5. Całkowity zwrot zaliczki następuje w przypadku gdy ze strony Właściciela usługa zakwaterowania nie może być zrealizowana

6. W dniu przyjazdu Wynajmującego pobierana jest całkowita kwota pomniejszona o wpłaconą wcześniej zaliczkę

7. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu ,a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.

8. Na terenie domku obowiązuje całkowity zakaz palenia

9. Pobyt zwierząt na terenie domku jest możliwy , po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze/ rzeczy wartościowe pozostawione na terenie domku.

11. Parking jest miejscem bezpłatnym ,niestrzeżonym dozwolonym wyłącznie w miejscach wyznaczonych

12. Na terenie obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem

13. Liczba osób zamieszkujących obiekt ogranicza się wyłącznie do podanej wcześniej rezerwacji

14. Właściciel ma prawo zerwać umowę w przypadku nie wywiązywania się/ naruszenia przez Wynajmującego regulaminu

15. Wynajmujący otrzymuje do swojej dyspozycji klucz na okres pobytu , który musi zwrócić w dniu jego wyjazdu. W przypadku zgubienia klucza , pobierana jest opłata w wysokości 20zł

16. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia/zniszczenia ,które nastąpiły w trakcie pobytu.

17. Wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania Właściciela o wystąpieniu szkody w trybie natychmiastowym

18. Wynajmujący zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia domku (urządzeń elektrycznych, wody, światła)

19. Osoby przebywające na terenie domku ubezpieczają się we własnym zakresie

20. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 23.00 , a kończy o godzinie 7.00. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę regulaminu. ( dla naszych gości możliwość grillowania do godziny 2.00)